ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK har ekspertise i sager om tvangsfjernelse og sager om tvangsanbringelse

Børn & Unge

ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK er eksperter i sager om tvangsfjernelse og tvangsanbringelse, og kan være din gratis advokatbistand i en sådan sag.

Professionel hjælp til sag om tvangsfjernelse

Hvis du oplever en sag om tvangsfjernelse, så har du ret til gratis advokathjælp. Du har ret til selv at vælge din advokat, og denne skal hjælpe dig igennem hele sagen. ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK har mange års erfaring med at hjælpe både børn og forældre igennem sådanne sager, og de kan sikre at kommunen lever op til sine forpligtelser og sikre, at kommunen oplyser dig om dine rettigheder.  Det er naturligvis altid smertefulde og komplekse sager, og det kan være svært at kæmpe imod kommunen helt alene, hvis man ikke er enig i deres beslutninger, og derfor er det godt at have en specialist ved hånden, hvis fornemmeste opgave er at få alt frem i lyset, som kan gavne dine interesser. Du kan klage over kommunens Børne- og Ungeudvalgs beslutning, hvis du ikke mener at det er den rigtige for dit barn. Et barn kan kun tvangsfjernes hvis det udsættes for en alvorlig fare for at tage skade ved at bo hjemme; det kan fx være i tilfælde af vold, misbrug, alkohol eller svær psykisk sygdom. En tvangsfjernelse kan resultere i en anbringelse hos en netværksfamilie, en plejefamilie eller i en institution med andre unge.

Specialister i sager om tvangsanbringelse

I sager om tvangsanbringelse, er det ekstra vigtigt at man sikrer, at børnenes interesser bliver hørt og medtaget i processen. ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK har et team af børneadvokater, som er specialister i at tage børnenes parti og sikre deres interesser. De kan sikre dig, at du bliver hørt i sagen, og at dine interesser bliver medtaget i den endelige beslutning. De har mange års erfaring og kan hjælpe dig igennem hele processen, så kommunen overholder sine forpligtelser. Du kan klage over en tvangsanbringelse – både over beslutningen, men også over, hvor du er blevet anbragt. Læs mere på tvangsfjernelse.com, hvor du kan finde meget mere info om dine rettigheder og muligheder.